تالار زبانشناس

Friar Lowrence

چرا در داستان میگن " goes to friar lowrence" مگه راهب لورنس شخص نیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

Juliet goes to Friar Lawrence for help.
ژولیت برای کمک پیش راهب لاورنس رفت.

در اینجا منظور محل زندگی راهب لاورنس می باشد. پیش کسی رفتن یعنی به محل زندگی کسی مراجعه کردن.

2 Likes