چرا کایو خیلی از قسمت هاش ترجمه نداره


این تاپیک مربوط به «دوست بزرگ کایو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کایلو»، فیلم «قسمت اول»

3 پسندیده

دوست خوبم چون زیرنویس فارسی کایو تو نت پیدا نکردیم

2 پسندیده