معنی dispassionately چیست؟

معنی کلمه dispassionately چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «ویپاسانا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «ویپاسانا»

5 پسندیده

راستش passionately ینی با اشتیاق و ذوق کاری رو انجام دادن، وقتی dis بهش اضافه میشه منفی‌ش میکنه و انگار که معنی‌ش برعکس میشه
ینی انجام کاری بدون لذت و علاقه
مثل شستن ظرف‌های چرب از ناهار باقی مونده

6 پسندیده

11 posts were merged into an existing topic: محل انتقال مطالب متفرقه

سلام
معنی کلمات رو در جمله یاد بگیرید بهتره
در درس خونسردی ذکر شده که کاملا متین و بجاس.
ممکنه در جمله دیگری به معنی بی علاقگی باشه، یا بی طرفی، یه جورایی بی غرض بدون تعصب بودن نسبت به چیزی

3 پسندیده