Cram school

Cram school
0

#1

چه نوع مدرسه هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «First Prize in our Class by Hedy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)


#2

cram school مدارسی در آسیای شرقی هستند که از برنامه های مطالعاتی تقویتی و دوره هایی استفاده می کنند تا دانش آموزان رو برای امتحانات ورودی به دانشگاه ها آماده کنند. مثل اکثر آموزشگاه هایی که برای کنکوری ها در ایران دایر شده.