تالار زبانشناس

Cram school

چه نوع مدرسه هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «First Prize in our Class by Hedy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۸»)

cram school مدارسی در آسیای شرقی هستند که از برنامه های مطالعاتی تقویتی و دوره هایی استفاده می کنند تا دانش آموزان رو برای امتحانات ورودی به دانشگاه ها آماده کنند. مثل اکثر آموزشگاه هایی که برای کنکوری ها در ایران دایر شده.

3 Likes