تالار زبانشناس

معنی جمله زیر

from the very bigining, he will not have caught onto what I was doing

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Nicest Thing I’ve Ever Done For My Friends by Mark» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)