تالار زبانشناس

I also like hanging out with my friendse at school

hanging out چه معنی میده

======================
این تاپیک مربوط به درس «Student Life by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۷»)

hanging out with friends:
بیرون رفتن با دوستان

1 Likes

به نام خدا
معنای اصطلاحی و دقیقتر hanging out with someone
میشه وقت گذرانی با کسی

1 Likes