ترجمه فارسی صحیح تر عبارت breakfast food در جمله Pastries are a popular breakfast food on the Amalfi Coast

سلام این جمله انگلیسی را در متن اپلیکیشن زبان شناس ببینید
Pastries are a popular breakfast food on the Amalfi Coast
و ترجمه اپلیکیشن زبان شناس
در ساحل آمالفی شیرینی‌ها صبحانه‌های محبوبی هستند.
واژه breakfast food به معنی خوراک صبحانه(به‌ویژه غذای آماده‌ی مغازه) است نه معنی صبحانه
بهتر است این جمله انگلیسی این گونه ترجمه فارسی شود
Pastries are a popular breakfast food on the Amalfi Coast.
شیرینی ها یک خوراک صبحانه (غذای آماده) محبوبی در ساحل آمالفی هستند.
درصورتی که از این ترجمه را دوست داشتید میتوانید در اپلیکیشن زبان شناس تغییر دهید


این تاپیک مربوط به «ساحل آمالفی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «ساحل آمالفی»