معنی I was about to reply چیست؟

I was about to reply that she might easily have upset Megan when the door opened and Miss Emily came in.

تازه می‌خواستم جواب بدم که ممکنه ایمی به آسونی مگان رو ناراحت کرده باشه، که در باز شد و خانم امیلی اومد تو.

معنی I was about to reply چیست؟


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 07 - 04» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کارآگاه مارپل»، کتاب «انگشت محرک»

1 پسندیده

معنی جمله‌ی I was about to reply می‌شه:
نزدیک بود جواب بدم
تازه نیخواستم جواب بدم
اومدم جواب بدم که
تو لینک زیر هم می‌تونید معنی این عبارت رو ببینید.

3 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم :rose::rose::rose::rose:

1 پسندیده

خواهش
موفق باشین :deciduous_tree:

1 پسندیده