فعل به معني داشتن هنگام خريد

does this come in another color به معني رنگ ديگه شم دارين


این تاپیک مربوط به «آیا … را برای فروش دارید» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «الگوهای رایج انگلیسی»