معنی Look for چیست؟

سلام
فکر کنم داخل کتاب word skill یک جمله داشت که می گفت Look for apportunity که به معنی این می شد که دنبال فرصت بگردید، می خواستم بدونم چرا به این شکل گفته می شه


این تاپیک مربوط به درس «تسلط بر افکار» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «تسلط بر افکار»

سلام عبارت look for یعنی در جست و جو بودن یا دنبال چیزی گشتن.

مثال:
We are looking for you
ما در جست و جوی تو هستیم (یا دنبالت میگردیم)

1 پسندیده

We :expressionless::expressionless:

1 پسندیده

ما در جستجوی تو هستیم :expressionless::expressionless:

1 پسندیده

فعل عبارتی look for می‌تونه به معنی در جستجوی چیزی یا کسی بودن، دنبال چیزی گشتن، پی کسی گشتن و غیره باشه.

تو لینک زیر می‌تونین بهتر باهاش آشنا شین

https://zabanshenas.com/english/phrasal-verbs/phrasal-verbs-with-l/look-for/

1 پسندیده

ممنون متوجه شدم :pray:

2 پسندیده

:v::seedling::pray:

1 پسندیده

بله اشتباه تایپی بود:expressionless:

1 پسندیده

:grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing: