چرا are playing با in و at اومده؟

چرا در بخش سوم درس تاکتیک سه are playing یکبار باinو یکبار با at اومده؟


این تاپیک مربوط به «بخش سوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «گسترش تاکتیک های شنیدن»، فصل «درس دوم»

1 پسندیده

سلام.
میشه لطفا جمله رو کامل بنویسید؟