ترجمه comes to almost $100 چیست؟

در بانک

مشتری می خواد حساب باز کنه.

تحویلدار پول مشتری رو می شمارد.


Teller: Well, let’s see… this money that you’re depositing comes to almost $100.


کدام ترجمه درست است:


تحویلدار: خوب، بگذارید ببینم… این پولی که دارید به حســاب می گذارید تقریبا 100 است.

تحویلدار: خوب، بگذارید ببینم… این پولی که دارید به حســاب می گذارید تقریبا 100 می شود.


با تشکر

سلام دوست عزیز
هر دو ترجمه درسته ولی به نظرم کلمه‌ی دلار رو هم تو ترجمه لحاظ کنید. پولی که دارید پس‌انداز می‌کنید حدوداً 100 دلار می‌شه.
و همین طور می‌تونید تو لینک زیر معنی فعل عبارتی come to رو ببینید.

1 پسندیده

سلام
متشکرم، خیلی خوب و حرفه ای.

1 پسندیده