معنی Got a bad valve چیست؟

سلام دوستان عبارت got a bad valve یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 06» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «رنگو»

يكي سوپا پاش خراب شده

1 پسندیده