آیا معنی جملات My brother and I are alike My brother and I look alike یکسان است؟

ایا این دو جمله یک معنی را میدهد
My brother and I are alike
My brother and I look alike

سلام دوست عزیز
بله هر دوی این جملات معنی یکسان و ساختار صحیحی دارن.
از طریق لینک زیر می‌تونید گرامر کلمه‌ی alike رو ببینید.

1 پسندیده