نقش to در جمله I would love to have blue cat-eyes. چه می باشد؟

نقش to در جمله I would love to have blue cat-eyes. چه می باشد؟


این تاپیک مربوط به درس «چشم‌های آبی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «قرار گذاشتن»

1 پسندیده

سلام .
وقتی دوتا فعل پشت سر هم بیان، فعل دوم با to
و گاهی با ing
میاد . توی جمله شما بعد از love
فعل دوم یعنی have
اومده . پس باید همراه با to
میومده .‌ در غیر اینصورت جمله غلط میشده .

2 پسندیده