تالار زبانشناس

معنی جمله. Don't let life pass you by

Student life is miserable, but it can also be bright. Don’t let life pass you by

======================
این تاپیک مربوط به درس «Student Life by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۷»)

2 Likes

اجازه ندهید زندگی شما را نادیده بگیرد.

pass by: نادیده گرفتن، چشم پوشی کردن
5 Likes