عبارت take them off چرا took them off گفته؟

توی این جمله
بجای اینکه بگه take them off گفته took them off

چه زمانی و چرا این اتفاق میوفته؟
اگه از take استفاده کنیم اشتباهه؟

Yes, I took them off the pillows and washed them


این تاپیک مربوط به درس «شسته و تا شده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

2 پسندیده

سلام .چون این اتفاق در گذشته اسفتاده و شکل گذشته فعلtake
Took
هست . اگر بگه take
زمان‌جمله عوض میشه . میشه زمان حال ساده و دیگه مفهوم‌گذشته نمیده. مثلا

I take them off the pillows and wash them every day .

1 پسندیده