بلندترین زنجیره متعلق به کیه؟

بلندترین زنجیره متعلق به کیه

1 پسندیده

Hi there!
Does it matter?

5 پسندیده

من

6 پسندیده

سلام
به‌کسی که بلندترین زنجیره رو داره:white_check_mark:

7 پسندیده

وای این :joy::joy: اصلا دیدمش یهو دلم برا خندش تنگ شد :joy::joy:

3 پسندیده

یعنی فقط بزارنتون مسخره بازی در بیارید:joy::joy::joy:

این زنجیره منه کسی رو دستم بود بیادددد :sunglasses:

5 پسندیده


نمیخواستم …
ولی کاری کردی …کاری کنم ریا بشه :joy::sunglasses:

5 پسندیده

باسلام

2 پسندیده

اقا چرا دیگ ب من نجات دهنده نمی ده؟

3 پسندیده

:joy:
آره هدف هم همین بود

1 پسندیده

عارضم که متعلق به آن سوم شخص مفرد مذکر غایب که هر از گاهی تشریف میاورند من باب عرض اندام صرفا جهت اسکرینی از دیوار چینِ شان نه زنجیره!
و اگر آدرس و یا نامو نشانی میخواهید! من شرمنده ندارم :grimacing:

3 پسندیده

با اونایی حال نمیکنن زنجیره نمیدن! یکیش شما!:joy::joy::joy:
یکیشم من!:slightly_frowning_face:
یکیشم عرفانه
:face_with_diagonal_mouth:

3 پسندیده

اوهوم … پس من اینجور تعبیر می کنم که اونایی که اون قدر،قدرن (ghadar) که نیازی به نجات دهنده ندارن:rofl::muscle:

3 پسندیده

سلام

:sunglasses:

3 پسندیده