معنی ADHD چیست؟

معنی کلمه ADHDیعنی چی


این تاپیک مربوط به درس «سه عادت برای بهبود مغز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «چیزهایی که آموخته ام»

یه اختلال هست
Attention deficit hyperactivity disorder

که طرف نمیتونه ساکت(بهتره بگم ساکن) بشینه یه جا و نمی‌تونه تمرکز کنه و چند تا علایم دیگه
@mahnaz113

2 پسندیده

اختلال نقص توجه و بیش فعالی

2 پسندیده