تالار زبانشناس

ترجمه درس اتاق من

اتاق من نوشته شده توسط ایان
اتاق من نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک است.
اینجا یک تخت میز تحریر کمد لباس صندلی در و پنجره وجود دارد.
در زیر میز تحریر سه کشوی کوچک و یک کشوی بزرگ وجود دارد.
تخت من یک جعبه بزرگ است چون در زیر تخت تعداد زیادی کیف وجود دارد.
دیوار اتاق من آبیbaby است.
بر روی دیوار قفسه های کتاب وجود دارد
تعداد زیادی کتاب در آنجاست چون علاقه مند به خواندن کتاب هستم.
بر روی در عکس دیوید بکام است
او یک بازیکن خیلی با استعداد فوتبال است و خانم های زیادی به خاطر خوش قیافه بودن وی، او را دوست دارند

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Room by Ian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۵»)

3 Likes