معنی or else در جمله‌ی Don’t ever go swimming right after eating or else you’ll get cramps وگرنه هست ؟

Don’t ever go swimming right after eating or else you’ll get cramps.


این تاپیک مربوط به درس «مراقب باش که هیچوقت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «الگوهای رایج انگلیسی»

1 پسندیده

کاملا درسته

( وگرنه دچار گرفتگی عضلات میشید)