تفاوت Because و since چیست ؟

Because he got his job first, Bob is the senior chef.

از آنجا که باب زودتر از همه کار را به دست آورد، سرآشپز ارشد است.

منبع : ۴۰۰۰ واژه ضروری

تفاوت Because و since چیست ؟

1 پسندیده

"Because" vs. "Since" in the English grammar | LanGeek.
صبحتون بخیرباشه


همونطورکه ملاحظه می کنید تنهاتفاوتشون تو اشاره کردن به زمان ،علاوه بر دلیل انجام کاری،موقع استفاده ازsince هست.
ولی because فقط به دلیل موضوعات اشاره داره

1 پسندیده

چندتا از تفاوت‌های مهم این دو کلمه:

because بیشتر روی علت و دلیل تاکید داره،تا روی نتیجه

Since بیشتر روی نتیجه‌ی عمل تاکید داره تا روی علت و دلیل وقوع اون اتفاق

since بیشتر روی زمان تاکید داره

since رسمی‌تر هست

because هم در اول و هم در وسط جمله قرار میگیره و برای جمله‌های غیر‌ رسمی متداول‌تر هست

since اغلب در اول جمله قرار میگیره و برای جمله‌های رسمی کاربرد بیشتری داره

2 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم دوستان عزیزم:heart_eyes::rose::rose:

@saba.a97
@cacti.sole

2 پسندیده

تقریبا مثل make و cause هست .فرض کنید شما دارید تلویزیون نگاه میکنید چونکه زنتون با هاتون حرف نمیزنه since این دلیلی نمیشه because که هر که داره تلویزیون نگاه میکنه با زنش قهره مثل قضیه طوطی بازرگان گفت ای کل با کلان آویختی تو مگر در کوزه روغن ریختی یا فرضا اون بیرون وایساده بود چون منتظر بچش بود نمیشه تعمیم داد هر که بیرون وایساده منتظر بچه اش هست ولی because دلیل اصلی چیزی هست به خاطر این دارو درمان سریع تر صورت میگیره cause and effect

1 پسندیده

خیلی عالی بود!!! ممنونم :rose: