ترجمه‌ی سریال آشنایی با مادر

درود ‌ اگر امکان دارد ترجمه سریال آشنایی با مادر هم اضافه شود


این تاپیک مربوط به درس «بیکن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «یادگیری انگلیسی با تلویزیون»، «آشنایی با مادر»

دوره های مبتدی در ادامه به ترتیب ترجمه میشن دوست خوبم

1 پسندیده