نحوه‌ی به کارگیری اصطلاح be better off چگونه است؟

I think he’d be better off doing a diffrent type of course

  1. این course ای که آخر جمله اومده به دوره اشاره داره یا همون اصطلاح of course هستش؟

  2. و اینکه می‌تونیم این اصطلاح رو به شکل زیر هم به کار ببریم؟

It’s better off doing a diffrent things for him

راستش من متوجه نمی‌شم که جمله باید فاعل مشخص داشته باشه و لزوما با افعال کمکی بیاد یا نه

+فکر کنم با توجه به معنیش با فعل کمکی دیگه‌ای جز would هم معنادار نیستش؛ درست می‌گم؟

1 پسندیده

بله، به دوره اشاره داره.

خیر، معنی جمله ی اصلی میشه براش بهتره که یه دوره ی متفاوت رو امتحان کنه ولی این جمله ای که نوشتی که به نظر چندان هم درست نیست یعنی بهتره که کارای دیگه ای رو براش انجام بدیم.

be better off doing sth
از این اصطلاح وقتی استفاده میشه که بخوای به نفر توصیه ای بکنی یا نظرت رو راجع به چیزی بگی.

بله به نظر میرسه که استفاده از فعل کمکی دیگه ای اینجا درست نباشه.
این لینک هم می‌تونه براتون مفید باشه.

2 پسندیده