بهروز کردن این برنامع وا اماده کر


این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی حمله‌ی موجودات فضایی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها»

منظورتون رو واضح‌تر میفرمایین دوست خوبم