ترجمه‌ی جمله‌ی Pediatrician Dr. Michael Shannon says things are supposed to happen when they do چیست؟

Pediatrician Dr. Michael Shannon says things are supposed to happen when they do.


این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی هیچ چیز تصادفی نیست» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های کوتاه»، فصل «هیچ چیز تصادفی نیست»

کاش از متن اسکیرین میدادین

ولی معنی خود جمله رو من اینطور فهمیدم:
متخصص اطفال، دکتر میکائیل شانون میگوید:
چیزهایی قرار است زمانی که آنها انجام شوند اتفاق بیفتد.

سلام دوست عزیز
ترجمه‌ی جمله‌ی Pediatrician Dr. Michael Shannon says things are supposed to happen when they do می‌شه: متخصص اطفال، دکتر مایکل شانون می‌گوید: رویدادها قراره اون زمانی که باید، اتفاق بیافتن یا اتفاقات همون طور که انتظار می‌ره، رخ می‌دن.