آیا در ترجمه‌ی جمله‌ی She knew that he used it to do projects for work ترجمه‌ی قسمت project for work صحیح است یا خیر؟

بنظرم اینجا در ترجمه بجای پروژه های کاری اش باید گفته بشه پروژه های کاری
چون قبل work ضمیر ملکی نیومده

She knew that he used it to do projects for work.

میا می‌دانست که پدرش از آن برای پروژه‌های کاری‌اش استفاده می‌کند.


این تاپیک مربوط به «آزمایشگاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «آزمایشگاه»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
مهم نیست که ضمیر ملکی نیاورده، اون projects for work برمیگرده به he. پس ترجمه اشتباه نیست.

2 پسندیده

ممنونم

1 پسندیده