صحبت با اقایی از نیوکاسل🙋

او چه بد. مدت زیادی گذشته

1 پسندیده

اینجا خود صبا خانوم معرفیش کردن!

2 پسندیده

ممنون زحمت کشیدید

با تشکر

3 پسندیده

برعکسی من پرحرفم و سمج… ول کنم نیستم… :joy:

2 پسندیده

درپرحرفی من که شکی نیست:sweat_smile:
ولی توی مکالمه گاهی اوقات واقعا قفل میکنم:neutral_face:مخصوصا اگه با غریبه باشه…
البته تا قبل از اینکه تجربه اجرا جلو جمع داشته باشم اینطور بودم بعد اون بهتر شدم.

سلام

با کدوم برنامه تصویری صحبت کردید؟!

چوخ عالی موفق اولاسان:slightly_smiling_face:

1 پسندیده

My pleasure

1 پسندیده