لغت critter خاصه یا عام؟

اگر عام هست معنیش چیه?

بستگی به کانتکست داره
می‌تونه به موجود، خلقت، وحشی یا حتی حیوانم معنی شه.