یادگیری انگلیسی با باربی

Hi Barbie​:revolving_hearts:
:blue_heart:


سطح ویدئو: پایه


با استفاده از اپلیکیشن زبانشناس میتونید به بهترین پادکست برای تمام سطوح دسترسی داشته باشید:heart_eyes::heart:

:speaking_head:لینک دانلود اپلیکیشن یادگیری زبان :


:heart:بزرگترین اشتباه شما تو یادگیری زبان چی بوده؟


:movie_camera:اجراکننده کلیپ: فاطمه بیات


ویدئو

لینک دانلود ویدئو


لینک ویدئو در تلگرام

لینک ویدئو در اینستاگرام

2 پسندیده