افعال عبارتی


این تاپیک مربوط به درس «1 - back away, run up against» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با جنیفر»، فصل «افعال عبارتی»

سلام دوست عزیز
لطفاً سوالتون رو به صورت واضح بیان کنید.