تالار زبانشناس

ترجمه خط اول داستان

سلام دوست عزیز
called:به اسم
called hamlet:اونو هملت صدا میکردن
ترجمه کامل:
سال ها قبل توی دانمارک یک شاهزاده وجود داشت به اسم هملت

1 Likes