معنی catch up with چیست؟؟

کلمه‌ی Catch به تنهایی در این درس چه معنی میده؟
و ترکیب catch up with یعنی چی؟


این تاپیک مربوط به درس «خداحافظی کردن» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

(برای جبران عقب افتادگی) بیشتر کار کردن، رسیدن به، به حساب کسی رسیدن

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
کلمه‌ی “Catch” به تنهایی به معنای “گرفتن” است. در این درس، “Catch Up With Someone” به معنای “رسیدن به کسی” یا "دیدن کسی " استفاده می‌شه.
ترکیب “catch up with you later” در هنگام خداحافظی به معنی “بعداً می‌بینمت” هستش.

عبارت “catch up with” می‌تواند در معانی زیر استفاده بشه:
به کسی رسیدن، به پای کسی رسیدن، از کسی پیش افتادن ؛

· دستگیر کردن، به چنگ آوردن، گیر انداختن و یا گرفتن مجرم؛

· (در مورد مشکلات و غیره) کسی را رها نکردن، همچنان کسی را گرفتار کردن.

. ملاقات کردن کسی که مدتی است او را ندیده‌اید.

در اینجا چند مثال از کاربرد ترکیب “catch up with”:

 • I’ll catch up with you later.
  (بعداً می‌بینمت.)
 • I need to catch up with my homework.
  (من باید تکالیفم را جبران کنم.)
 • I’m glad to catch up with you.
  (خوشحالم که شما را دیدم.)
 • I’ve been so busy lately, I haven’t had time to catch up with my friends.
  (این اواخر خیلی مشغول بوده‌ام، فرصتی برای ملاقات با دوستانم نداشته‌ام.)

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.
https://zabanshenas.com/english/phrasal-verbs/phrasal-verbs-with-c/catch-u

1 پسندیده