تالار زبانشناس

معنی idea اینجا چیه

intensity again means power . it really has the idea of concentrated power

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 Likes