معنی to run an errand چیست؟

سلام
runnig errand در پادکست به انگلیسی میگه

کاری رو انجام بدی بیشتر توضیح میده که کارهایی که بیرون خونه انجام میدی و جز شغلت نیست
و خود کلمه errand یعنی ماموریت

نفهمیدم چرا از do استفاده نمیکنه و در اسم درس هم خرید مایحتاج معنی کرده
معنی دیگه اش میشه انجام ماموریت؟


این تاپیک مربوط به درس «برگشتن به خانه و خرید مایحتاج» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست ESL»، بخش «بخش اول»

سلام دوست عزیز

عبارت “to run an errand”، به معنای “انجام دادن کاری خارج از خانه” است. این کار معمولاً شامل خرید مایحتاج، انجام کارهای بانکی، یا تحویل دادن چیزی است.

در زبان فارسی، از عبارت “انجام ماموریت” برای اشاره به انجام کاری برای شخص دیگری استفاده می شود. این کار معمولاً شامل انجام کاری مهم یا دشوار است.

بنابراین، عبارت “to run an errand” می تواند به معنای “انجام ماموریت کوچک” نیز باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی از شما بخواهد که برای او مقداری شیر از فروشگاه بخرید، می توانید بگویید که “برای شما یک ماموریت کوچک انجام می دهم”.

در اینجا چند مثال از کاربرد عبارت “to run an errand” آورده شده است:

  • “I’m running an errand for my mom.” (من برای مادرم یک کار انجام می دهم.)
  • “I have to run an errand before I go home.” (من قبل از اینکه به خانه بروم باید یک کار انجام دهم.)
  • “Can you run an errand for me?” (می توانی یک کار برای من انجام دهی؟)

در مورد اینکه چرا از فعل “to do” استفاده نمی شود، باید گفت که این دو فعل تفاوت های ظریفی با یکدیگر دارند. فعل “to do” به معنای “انجام دادن” است و می تواند برای اشاره به انجام هر کاری استفاده شود. فعل “to run” به معنای “حرکت سریع” است و معمولاً برای اشاره به انجام یک کار سریع و آسان استفاده می شود.

1 پسندیده