در جمله‌ی I hope the food’s good at the reception حرف s از نظر گرامری چه طوری معنی میده؟

I hope the food’s good at the reception.
از نظر گرامری و ساختار جمله s بعد food رو نمی‌فهمم.


این تاپیک مربوط به «بررسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «English Pod»، «سطح ساده»، «12- Here Comes the Bride»

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، در جمله “I hope the food’s good at the reception”، “s” بعد از “food” به این دلیل اضافه شده است که دو تا فعل در جمله وجود داره و فعل اصلی جمله “is” است که به شکل مخفف "s’ " تبدیل می شود. بنابراین، جمله به صورت زیر ترجمه می شود:

امیدوارم غذا در مراسم خوب باشد.

در اینجا چند مثال دیگر از کاربرد این ساختار آورده شده است:

  • “I think she’s beautiful.” (فکر می کنم او زیباست.)
  • “They’re going to the movies.” (آنها به سینما می روند.)
  • “The dog’s barking.” (سگ پارس می کند.)