ایا کلمات east و eastern هر دو به یک معنی هستن؟

ایا هر دو معنی شرقی میدن
میدونم east معنی شرق میده ولی سوالم اینکه مثلا در این جمله از کجا بفهمیم کدوم معنی بهش میخوره؟

The east coast
۱)ساحل شرق. ۲)ساحل شرقی

و اینکه قبل از east باید the بیاد؟
پس چرا قبل از eastern از the استفادع نمیکنیم

سلام دوست عزیز
بله، هر دو معنی “شرقی” می دهند.

در جمله “The east coast”، “east” به معنای “شرق” است و “coast” به معنای “ساحل” است. بنابراین، معنای جمله این است: “ساحل شرق”.

در این جمله، از “the” استفاده می شود تا مشخص شود که کدام ساحل منظور است. در انگلیسی، از “the” برای اشاره به چیزهای خاصی استفاده می شود. در این مورد، منظور از “coast” یک ساحل خاص است که در شرق قرار دارد.

در زبان فارسی، از “شرقی” برای اشاره به چیزی که در شرق قرار دارد استفاده می شود. بنابراین، جمله “The east coast” را می توان به صورت “ساحل شرقی” ترجمه کرد.

در مورد اینکه چرا قبل از “eastern” از “the” استفاده نمی کنیم، باید گفت که “eastern” یک صفت است و صفت ها معمولاً بدون “the” استفاده می شوند. با این حال، در برخی موارد، از “the” قبل از صفت ها استفاده می شود تا مشخص شود که کدام صفت منظور است. به عنوان مثال، جمله “The eastern coast” را می توان به صورت “ساحل شرقی” هم ترجمه کرد. در این جمله، از “the” برای مشخص کردن اینکه کدام ساحل منظور است استفاده می شود.

در اینجا چند مثال از کاربرد “eastern” آورده شده است:

  • The eastern part of the city is very crowded. (بخش شرقی شهر بسیار شلوغ است.)
  • The eastern province of Iran is called Khorasan. (استان شرقی ایران خراسان نام دارد.)
  • The eastern religion of Buddhism is very popular in Asia. (دین شرقی بودا در آسیا بسیار محبوب است.)

در همه‌ی این جملات، از “eastern” به معنای “شرقی” استفاده شده است.