ساختار جمله‌ی How politically literate are you به چه صورته؟

چرا ساختارش اینجوریه
چراhow are you politically literate نیست
یا مثلا ↓
How do you have politically literate
یا
How do you politically literate have

چرا به این ۳ صورت نیومده و ساختارش خیلی عجیبه

سلام دوست عزیز
ساختار جمله‌ی “How politically literate are you” به صورت “How + adjective + are you” است. در این ساختار، فعل “are” برای پرسیدن در مورد وضعیت فعلی شخص استفاده می‌شود. در این جمله، صفت “politically literate” به معنای “مطلع از سیاست” است. بنابراین، معنای جمله این است: “تا چه حد از سیاست مطلع هستی؟”

در جمله‌ی “How are you politically correct”، فعل “are” برای پرسیدن در مورد وضعیت فعلی شخص استفاده می‌شود، اما صفت “politically correct” به معنای “مطابق با موازین سیاسی” است. بنابراین، معنای جمله این است: “تا چه حد از موازین سیاسی پیروی می‌کنی؟”

در جمله‌ی “How do you have politically literate”، فعل “have” برای بیان مالکیت استفاده می‌شود. بنابراین، معنای جمله این است: “تو چطور از سیاست مطلع هستی؟”

در جمله‌ی “How do you politically literate have”، ترتیب کلمات اشتباه است. جمله‌ی صحیح باید به صورت “How politically literate are you” باشد.

بنابراین، ساختار جمله‌ی “How politically literate are you” کاملاً صحیح است و ساختار عجیبی ندارد.

در اینجا چند مثال دیگر از این ساختار آورده شده است:

  • How tall are you? (تا چه حد قد بلندی؟)
  • How old are you? (چند سال داری؟)
  • How smart are you? (چقدر باهوش هستی؟)

در همه‌ی این جملات، فعل “are” برای پرسیدن در مورد وضعیت فعلی شخص استفاده می‌شود.

1 پسندیده