حرف اضافه vote چیه?

منظورم اینکه بعد از voteاز چه حرف اضافه استفاده می کنیم مثلا کدوم از این حملات درسته

I wnat to vote to Clancy
I want to vote for Clancy
I want to vote Clancy

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
جواب صحیح، جمله دومه: I want to vote for Clancy.
در زبان انگلیسی، پس از فعل “vote” از حرف اضافه “for” استفاده می‌شه. این حرف اضافه نشان می‌ده که گوینده یا نویسنده به کسی یا چیزی رای می‌ده.

در جمله اول، حرف اضافه “to” اشتباهه. این حرف اضافه برای نشان دادن حرکت به سمت یا نزدیکی چیزی استفاده می‌شه. بنابراین، جمله “I want to vote to Clancy” معنای درستی نداره.
مثال:

  • The majority of voters voted for the incumbent.
    (اکثریت رای دهندگان به نامزد فعلی رای دادند.)
3 پسندیده

I want to vote Clancy
چی؟ غلطه؟؟

بله
برای رای دادن به شخصی باید از ساختار vote for استفاده کنید.

1 پسندیده