کاربردهای on at in into out go on


این تاپیک مربوط به درس «حروف اضافه “In”, “Into”, “On”, و “Onto”» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Learn English with Papa teach me»، فصل «حروف اضافه»

سلام دوست عزیز
منظورتون کاربردهای این حروف اضافه است یا کاربردهای این حروف اضافه با کلمه‌ی go
مثل go on, go out ??