فرق i would say با i will say چیست؟

Slm
I’d say I have a disability


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «حضانت فرزند»

سلام دوست عزیز
تفاوت اصلی بین i would say و i will say این است که i would say بیانگر یک احتمال یا فرض است، در حالی که i will say بیانگر یک تعهد یا قول است.

در جمله “I would say that it is a good idea.” (من می‌گویم که این ایده خوبی است.)، فعل would say بیانگر یک احتمال است. گوینده معتقد است که این ایده خوب است، اما این یک تعهد یا قول نیست.

در جمله “I will say that it is a good idea.” (من می‌گویم که این ایده خوبی است.)، فعل will say بیانگر یک تعهد یا قول است. گوینده معتقد است که این ایده خوب است و قول می‌دهد که این را به دیگران بگوید.

در اینجا چند مثال دیگر از استفاده از i would say و i will say آورده شده است:

  • I would say that she is a kind person. (من می‌گویم که او یک شخص مهربان است.)
  • I will say that I am sorry. (من می‌گویم که متاسفم.)
  • I would say that it is possible. (من می‌گویم که این امکان‌پذیر است.)
  • I will say that I will do it. (من می‌گویم که آن را انجام خواهم داد.)

به طور کلی، می‌توان گفت که i would say برای بیان یک احتمال یا فرض استفاده می‌شود، در حالی که i will say برای بیان یک تعهد یا قول استفاده می‌شود.

در اینجا چند نکته مهم در مورد کاربرد i would say و i will say آورده شده است:

عبارت * i would say معمولاً در مورد موقعیت‌های فرضی یا غیرواقعی استفاده می‌شود.
عبارت * i will say معمولاً در مورد موقعیت‌های واقعی یا فعلی استفاده می‌شود.
عبارت * i would say می‌تواند برای بیان یک نظر یا باور شخصی استفاده شود.
عبارت * i will say می‌تواند برای بیان یک قول یا تعهد استفاده شود.
لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

2 پسندیده