چرا liar در جمله‌ی Nancy is liar به اين شكل اومده؟

چرا liar به اين شكل اومده در أينجا.!؟

Nancy is liar


این تاپیک مربوط به «آیا باید این کار را بکنم؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «قرار عاشقانه»

به صورت adverb یا صفت اومده به معنای دروغگو