نقش s' در کلمه‌ی doctor در جمله‌ی but can you get something for me when you go to the doctor's چیه؟

ادامه دادن بحث از نقش s' در doctor's چیه؟:

سلام
منظورم داخل درسه چرا doctor’s اومده آخر سوال؟

سلام دوست عزیز
در جمله “but can you get something for me when you go to the doctor’s?”، s’ در انتهای کلمه “doctor’s” اضافه شده است. این s’ نشان دهنده مالکیت است. در این جمله، کلمه “doctor’s” به معنای “مطب دکتر” است. بنابراین، s’ نشان می دهد که مطب متعلق به دکتر است.
و اینجا doctor’s مخفف doctor’s office هستش.

1 پسندیده