علت عدم استفاد از the در جمله‌ی Hi class چیست؟

سلام وقت بخیر

در جمله .Hi class ، چرا قبل از class
the اضافه نمیکنم که به بچه های یک کلاس مشخص اشاره داشته باشیم؟

سلام دوست عزیز
در جمله “Hi class”، “class” به معنای “کلاس” به طور کلی است. یعنی منظور از “class” در این جمله، همه بچه‌های کلاس است، نه یک کلاس خاص.

اگر بخواهیم به یک کلاس خاص اشاره کنیم، باید از عبارت “the class” استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر بخواهیم به کلاس 101 اشاره کنیم، می‌توانیم بگوییم:

  • Hi the class of 101.

در این جمله، از عبارت “the class of 101” استفاده شده است تا مشخص شود که منظور از “class” در این جمله، کلاس 101 است.

در اینجا چند مثال دیگر از نحوه استفاده از “the class” آورده شده است:

  • I’m going to the class now. (الان به کلاس می‌روم.)
  • The class is starting in five minutes. (کلاس پنج دقیقه دیگر شروع می‌شود.)
  • The class is very boring. (کلاس خیلی خسته‌کننده است.)

در این مثال‌ها، از عبارت “the class” استفاده شده است تا مشخص شود که منظور از “class” در این جمله، یک کلاس خاص است.

بنابراین، در جمله “Hi class”، نیازی به اضافه کردن “the” قبل از “class” نیست، زیرا منظور از “class” در این جمله، همه بچه‌های کلاس است.

1 پسندیده