معنی Whats their taste of music چیست؟

What s their taste of music چرا این معنی رو براش کردید


این تاپیک مربوط به درس «گروه موسیقی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

Taste به تنهایی به معنای مزه و مزه کردن هستش، ولی در مورد موسیقی و علایق دیگه به معنی سلیقه هست:pray:t2:

2 پسندیده