ارزیابی شما از کتاب «تمرکز»

ارزیابی شما از کتاب «تمرکز»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «تمرکز» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: دکتر دانیل گلمن در کتاب تمرکز، در عصری که عوامل مختلف باعث حواس‌پرتی و گیجی ما می‌شوند و همواره در معرض بمباران اطلاعات هستیم، به تجزیه و تحلیل توجه و تمرکز می‌پردازد.

سطح: خیلی سخت

کتاب جالبیه :heart_eyes:ولی یکم بیشتر از سخته:smiling_face_with_tear:

1 پسندیده