تالار زبانشناس

مفهوم جمله ی

these are about getting to learn faster?
میخاستم بدونم تو این جمله getو about به چه مفهوم هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)

2 Likes

About در اینجا یعنی راجع به… درمورد …
Get یعنی بدست اوردن ، فهمیدن ،
Getting to learn faster میشه یادگیری سریعتری داشته باشی ،، زودتر یاد بگیری ، زودتر یادگیری رو بدست بیاری ،،

1 Likes