تالار زبانشناس

درس «راز طول عمر»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس راز طول عمر ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «راز طول عمر» مراجعه بفرمایید.

1 Likes