در عبارت further along the road معنی کلمه further چیست ؟

در جمله further along the road
معنی کلمه further چیست ؟


این تاپیک مربوط به «آرچی و الاغش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «آرچی و الاغش»

سلام دوست عزیز
در جمله “further along the road”، کلمه “further” به معنای “دورتر” است. این جمله را می‌توان به این صورت ترجمه کرد: “در قسمت دورتر جاده”.

در این جمله، “further” به عنوان یک قید مکانی استفاده شده است و نشان می‌دهد که موضوع جمله در قسمت دورتری از جاده قرار دارد.

مترادف‌های کلمه “further” در این جمله عبارتند از:

 • farther
 • more distant
 • beyond
 • ahead

به عنوان مثال:

 • The store is further down the road.
  (فروشگاه در قسمت دورتری از جاده قرار دارد.)
 • I’ll meet you further along the trail.
  (من در قسمت دورتری از مسیر با شما ملاقات خواهم کرد.)
 • The village is further into the mountains.
  (روستا در قسمت دورتری از کوه‌ها قرار دارد.)