می تونیم این ها رو هم بگیم

Let the cat out of the bag

Take the wraps of

Or

Reveal the secret


این تاپیک مربوط به فصل «رازت و بگو ! به انگلیسی چی میشه؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با الهام»، فصل «آموزش لغات و اصطلاحات»، درس «آموزش اصطلاحات»